Facebook

Serwis odwodnień liniowych

Serwis odwodnień liniowych powinien być wykonywany regularnie, aby zapobiec powstawaniu uszkodzeń systemu. Zwracamy uwagę Klientów na dokładną eksploatację odwodnień, dzięki czemu możesz mieć pewność, że cały układ działa prawidłowo. Serwis odwodnień liniowych składa się przede wszystkim z czyszczenia kanałów oraz udrożniania odpływów. Są to bardzo istotne czynności, które należy wykonywać regularnie. W tym celu trzeba zdemontować ruszty, a po zakończeniu czyszczenia – ponownie je zamontować. Z tego powodu tak ważny jest swobodny montaż systemu, umożliwiający zdejmowanie poszczególnych części przez firmy zajmujące się eksploatacją części.

Co należy sprawdzać podczas serwisu odwodnienia?

Za stan techniczny budynku, a także za bezpieczeństwo ludzi oraz pojazdów odpowiada właściciel obiektu. Z tego powodu powinien zwrócić uwagę na regularny serwis systemów odwodnień. Uszkodzony system może spowodować różne szkody dla mienia, a także dla środowiska, do którego za jego pomocą odprowadzana jest zanieczyszczona woda. Pęknięte lub w inny sposób uszkodzone odwodnienie może sprawić, że woda zamiast do podczyszczenia w separatorze, trafi od razu do gleby. Podczas serwisu odwodnień liniowych należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, czy:

  • ruszty nie są zapchane,
  • woda może swobodnie wpływać do korytek,
  • korytka nie są popękane,
  • ruszty dobrze trzymają się korytka.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami