Facebook

Zagospodarowanie wody deszczowej

Zagospodarowanie wody deszczowej jest bardzo korzystne - woda deszczowa może być zwrócona do naturalnego obiegu. W tym celu należy zebrać deszczówkę, a następnie podczyścić ją za pomocą separatora, po czym woda deszczowa trafia do zbiorników retencyjnych. Po wykonaniu tych kroków możliwe jest rozsączenie wody do gruntu, dzięki czemu trafia ona do obiegu w miejscu wystąpienia opadu.

Takie rozwiązanie okazuje się bardzo korzystne dla środowiska. W normalnych warunkach woda deszczowa trafia do kanalizacji, a stamtąd do rzek i dalej do morza – nie następuje jej zatrzymanie w miejscu. Jeśli dodatkowo woda taka jest zanieczyszczona, powoduje degradację środowiska naturalnego. Z tego powodu tak istotne jest zagospodarowanie wody deszczowej, które jest możliwe dzięki zamontowaniu odwodnienia liniowego.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami