Facebook

Co pomaga w doborze właściwych rozwiązań zbierających wodę opadową z utwardzonych nawierzchni?

img

Parking, deptak, chodnik czy ulica oraz inne utwardzone nawierzchnie często nie mają zachowanego poziomu, co prowadzi do gromadzenia się nadmiaru wody po intensywnych opadach lub roztopach śniegu. Ze względu na minimalizację tego zjawiska stosuje się różne rozwiązania.

Zastosowanie odwodnienia liniowego

Skutecznym sposobem na odprowadzanie dużych ilości wód opadowych z utwardzonych nawierzchni są odwodnienia liniowe. Wykonuje się je z betonu tak, aby były odporne na intensywny ruch osób pieszych i pojazdów o różnych gabarytach Można je także stosować przy domu, ponieważ nadmierna wilgoć zbierająca się z kostki negatywnie wpływa na fundamenty. Taki system składa się z 3 podstawowych elementów: korytek, rusztów i studzienek odpływowych. Jednak dobór odpowiednich prefabrykatów powinien być uzależniony od wymagań danego terenu. Na dużych parkingach woda może zbierać się przez wielkość powierzchni, a niektóre drogi są zalane tylko podczas nawałnic. Odwodnienie liniowe najlepiej wykonywać jeszcze przed położeniem nawierzchni, ponieważ ich instalacja wiąże się z pracami betoniarskimi i licznymi wykopami. W przypadku gotowej nawierzchni położenie odwodnienia może być dużo droższe i trudniejsze. Grubość warstwy fundamentu dopasowuje się indywidualnie pod kątem wielkości obciążenia. Następnie ustawia się koryto i zalewa je betonem.

Różne formy systemu odwodnienia

Korytka systemu liniowego powinny odprowadzać wodę do kanalizacji, studni chłonnych, rowów melioracyjnych, zbiorników lub gruntu (w przypadku prywatnych działek). W celu uzyskania odpowiedniej długości łączy się je na wyprofilowane wpusty i wypusty. Najszybszym sposobem jest tzw. system zatrzaskowy. Korytka przykrywa się rusztami, które przepuszczają wodę, zatrzymują zanieczyszczenia i zakrywają cały system. Dobrze zaprojektowana całość prezentuje się bardzo estetycznie i nie zwraca na siebie większej uwagi. System odwodnienia liniowego może być dodatkowo wyposażony w blokadę, która zabezpiecza przed zerwaniem lub zdjęciem rusztu. Jest to rozwiązanie stosowane w miejscach publicznych, gdzie istnieje duże ryzyko kradzieży.

Zapytaj fachowca

System odprowadzania wody na niewielkich terenach można zaprojektować i wykonać samodzielnie. Dobór poszczególnych elementów będzie wtedy uzależniony od wielkości, rozłożenia elementów oraz rodzaju gruntu. Jednak popełnione błędy mogą skończyć się powstawaniem kałuż, niewydolnością instalacji lub innymi problemami. Im większy teren, tym bardziej opłaca się skontaktować z odpowiednią firmą zajmującą się takimi realizacjami, która uwzględni wszystkie właściwości danego terenu. Jak już wspomnieliśmy, najlepiej zrobić to na etapie budowy, kiedy grunt nie został jeszcze utwardzony. Nasi pracownicy zaplanują odwodnienie liniowe i dobiorą do niego odpowiednie prefabrykaty w taki sposób, aby całość była wydolna, nie rzucała się w oczy ani nie przeszkadzała w użytkowaniu nawierzchni.

 

Wymień odwodnienie na swoim obiekcie

Jeśli Twoje odwodnienie wymaga wymiany, zgłoś się do nas. Pomożemy Ci w doborze systemu odpowiedniego dla Twojego obiektu.

Wymień odwodnienie na swoim obiekcie

Dowiedz się, jakie odwodnienie liniowe będzie najbardziej odpowiednie dla Twojego obiektu.

cta__img

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami