Facebook

Jak wygląda montaż odwodnienia liniowego?

img

Odwodnienie liniowe to rodzaj instalacji, której celem jest odprowadzenie wody w pomieszczeniach (wewnętrzne) lub na zewnątrz budynków (w tym wypadku chodzi o odprowadzanie wody deszczowej). Składają się one z koryt odwadniających, montowanych na równi z nawierzchnią oraz rusztów, którymi koryta są przykryte. Woda, która do nich wpływa, jest odprowadzana do kanalizacji lub może być zebrana, podczyszczona i rozsączona do gruntu. Zastosowanie odwodnień liniowych chroni przed podmywaniem, a w konsekwencji ogranicza ryzyko strat materialnych, spowodowanych zalaniem nieruchomości i innych obiektów.

Montujemy odwodnienie liniowe

Projekt, dobór oraz czas montażu elementów odwodnienia liniowego, zależy od szeregu czynników. Ważne jest to, czy montujemy odwodnienie w miejscu, gdzie dotychczas ono nie funkcjonowało, czy wymieniamy je na nowe. Znaczenie ma rodzaj obiektu, wokół którego będziemy montować naszą instalację, to, w jakim stopniu jest obciążona nawierzchnia (inaczej podejdziemy do stacji benzynowej, inaczej do parkingu, a jeszcze inaczej do lotniska), natężeniu ruchu oraz długość ciągu, szerokość i wysokość wewnętrzna kanału oraz ilość odpływów. 

Niesprawne, zużyte odwodnienie liniowe to poważne zagrożenie dla ludzi, pojazdów i środowiska, szczególnie w miejscach, gdzie powstają niebezpieczne odpady jak np. stacjach benzynowych. Dzięki wymianie instalacji na nową można zaoszczędzić pieniądze, które wydalibyśmy w związku z przestojami, związanymi z wyłączeniem powierzchni, narażonych na usterki.

Skorzystanie z usług naszych ekspertów to gwarancja szybkiego i sprawnego montażu i wymiany odwodnienia w okolicach Państwa obiektu. Nasi pracownicy przygotują projekt, dzięki któremu firma wykonawcza dokona niezbędnych pomiarów, zamontuje studzienki opływowe, odpowiednio przygotuje podłoże do położenia instalacji, dokona posadowienia odpowiednich odcinków odwodnienia oraz wykończy (zabuduje) instalację. Produkty HAURATON zastosowane przy montażu podlegają wieloletniej gwarancji, dzięki czemu w razie problemów otrzymasz pomoc oraz będziesz mieć pewność, że instalacja składa się z elementów najwyższej jakości.

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą, której systemy odwadniające znajdują się przy najważniejszych obiektach sportowych, biurowych i infrastrukturalnych w Polsce.

Wymień odwodnienie na swoim obiekcie

Jeśli Twoje odwodnienie wymaga wymiany, zgłoś się do nas. Pomożemy Ci w doborze systemu odpowiedniego dla Twojego obiektu.

Wymień odwodnienie na swoim obiekcie

Dowiedz się, jakie odwodnienie liniowe będzie najbardziej odpowiednie dla Twojego obiektu.

cta__img

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami